TIN NỔI BẬT

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch ban hành thời gian năm học 2020-2021 của UBND tỉnh Hòa Bình, công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Lạc Thủy về việc tổ chức khai giảng năm học 2020-2021. Ngày 5/9/2020 trường TH&THCS Đồng Môn tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 và đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình và Sở Giáo dục và đào tạo Hòa Bình công nhận trường TH&THCS Đồng Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và công nhận thư viện đạt đanh hiệu tiên tiến

Thực hiện quy định về việc công khai các tiêu chí: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học trường TH&THCS Đồng môn công khai các tiêu chí theo quy định.

Sự kiện nổi bật

Thực hiện kế hoạch ban hành thời gian năm học 2020-2021 của UBND tỉnh Hòa Bình, công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Lạc Thủy về việc tổ chức khai giảng năm học 2020-2021. Ngày 5/9/2020 trường TH&THCS Đồng Môn tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 và đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình và Sở Giáo dục và đào tạo Hòa Bình công nhận trường TH&THCS Đồng Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và công nhận thư viện đạt đanh hiệu tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 1442/ KH-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc thực hiện Kế hoạch số 72-KH-HU của Huyện ủy Lạc Thủy triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của ban Chấp hành Đảng bộ Hòa Bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hòa nhập quốc tế”; Công văn số 589/ PGD&ĐT-TH ngày 22/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy về việc triển khai thực hiện kế hoạch 1442/ KH-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, trường TH&THCS Đồng Môn xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 như sau:

Ngày 20 tháng 11 năm 2019 trường TH&THCS Đồng Môn tổ chức gặp mặt cán bô, giáo viên, công nhân viên đã nghỉ hưu và đang công tác

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đơi
Tin giáo dục

VIDEO Ý NGHĨA

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE :

EMAI : c12.lat.don@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 1
Hôm qua : 27
Tất cả : 18809